چاپ        ارسال به دوست

راه اندازی دستگاه

دستگاه آنالیز حرارتی همزمان (STA; PerkinElmer STA6000, USA)

این دستگاه شامل دو آنالیز TGA (Thermogravimetric analysis) و DTA (Differential Thermal analysis) بصورت همزمان است. به کمک این آنالیز خواص شیمیایی و فیزیکی مواد به عنوان تابعی از دما و براساس برنامه حرارتی کنترل شده، اندازه¬گیری می شود. گرم شدن نمونه مورد آنالیز با یک نرخ مشخص، سپس نگهداشتن دما و نهایتاً خنک شدن تا دمای محیط از قابلیت¬های این دستگاه می باشد. تغییر جرم نمونه می تواند به عواملی همچون از دست دادن رطوبت، خروج ترکیبات فرار، سوختن ترکیبات عالی (در حضور هوا)، تجزیه حرارتی و اکسید شدن وابسته باشد. همچنین بررسی دمای وقوع استحاله‌های فازی، واکنش‌های شیمیایی، پایداری حرارتی، تعیین دمای شیشه‌ای شدن و سینتیک واکنش ها توسط این آنالیز انجام می شود. حداکثر دمای کاری این دستگاه 1000 درجه سانتیگراد بوده و نرخ گرم کردن نمونه ها از ۱ تا ۳۰ درجه سانتیگراد بر دقیقه قابل برنامه ریزی است. گازهای مورد استفاده آرگون، هوا و نیتروژن بوده و فرایند هم دما با سیکل سرمایش تا دمای اتاق صورت می پذیرد.


١٧:٥١ - 1399/08/17    /    شماره : ٤٢١٢    /    تعداد نمایش : ٧٧٤خروج