رئیس آزمایشگاه مرکزی

 

 

پیام فیاض 

  دانشیار گروه جنگل، مرتع و آبخیزداری، دکترای تخصصی فناوری زیستی در علوم جنگل

  ایمیل: pfayyaz@yu.ac.ir

  تلفن: 31006061 74(0)98+

  همراه: 9386839305(0)98+

 

  آدرس دفتر: ساختمان منابع طبیعی، طبقه سوم

  ساعات ملاقات: با هماهنگی

 

  سوابق علمی | اجرایی | تحصیلی

 

 

 

 
   
  کارشناس امور اداری و شبکه

امین حسین زاده