رئیس آزمایشگاه مرکزی

 

 

حمیدرضا رجبی 

  دانشیار گروه شیمی تجزیه

  ایمیل: rajabi.hr84@gmail.com

  تلفن: 31004126 74(0)98+

  همراه: 9163731224(0)98+

 

  آدرس دفتر: دانشکده علوم پایه، گروه شیمی، طبقه دوم

  ساعات ملاقات: با هماهنگی

 

  سوابق علمی | اجرایی | تحصیلی

 

 

 

 
   
  کارشناس امور اداری، شبکه و پذیرش نمونه

فرزانه احمدی اصل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

کارشناس فنی

علیرضا نیکزاد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کارشناس فنی

سیده لیلا حیدری

 

 

 

 

 

 

 

کارشناس فنی

کوثر داودی راد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کارشناس فنی

فرشته رنجبر